நாள் : ஜனவரி 6,7,8 - 2023.

இடம் : KTR மஹால், பெரம்பலூர்.

STALL BOOKING : CALL/WHATSAPP

Mr.Udhaya Sandron : 9171171473 / Mr.Rajadurai : 9940641341 / Mr.Prabakar : 9840067915 / Mr.Moorthy : 9840848688